Forsikring


Alle registrerte medlemmer i klubben har skade- eller ulykkesforsikring.
Det er bedre å være føre var, men det er få skader i kampsport sammenlignet med andre sporter.

Dersom har skjedd en skade på trening eller arrangement, må du huske å si ifra til treneren dersom han/ hun ikke var til stede.
Dersom du har hatt utgifter med skaden eller forventer at det kan komme utgifter på skaden, må du snarest fylle ut skadeskjema hos forsikringsselskapet.

Mange har gode private forsikringer, men de fleste selskaper dekker ikke skade under kampsporttrening og - arrangementer.
Klubben krever derfor at alle medlemmer skal forsikres gjennom Norges Idrettsforbund (NIF) eller Norges Kampsportforbund (NKF). Dette er også for at ikke klubben skal sitte igjen med erstatningsansvar.

Barn

Barn opp t.o.m. 12 år er forsikret gjennom NIF.
NB: All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon: 02033. Uten dette bortfaller retten til erstatning.
Her kan du fylle ut skadeskjema.
Her kan du lese mer om forsikringen i NIF.

Ungdom og voksne

Medlemmer fra 13 år og oppover er forsikret gjennom NKFs ulykkesforsikring hos Sportscover.
din personlige profil hos NKF kan du se forsikringsbevis, vilkår, utvide dekningen og melde skade.
Her kan du lese mer om forsikringen og innloggingen hos NKF.
Dette er inkludert i medlemskontingenten til NKF, og er en forklaring på hvorfor ungdom og voksne har høyere kontingent.

I bildet under er det en rød ring på linken du skal trykke på under din profil i NKFs medlemssystem.
Dette gjelder for de som er 13 år og oppover.


Levert av IdrettenOnline