Dojo Kun


Dojo Kun er et sett med etiketteregler vi bruker i dojoen (treningslokalet).
Det skal nevnes at dojo innbefatter alle steder hvor man utøver Karate, ikke bare ett fysisk rom.

Etiketten er retningslinjer for treningen som er til for at alle skal ha en god opplevelse av treningen, perfeksjonere sin karakter og for at gjennomføringen av treningen skal få en god flyt.

Alle idrettsklubber har uskrevne regler og normer for god oppførsel.
Mye av dette er selvsagt, men vi har laget en liste uansett, for å vise tydelig at vi verdsetter respekt og høflighet.
Klubbens dojo kun inneholder de viktigste punktene, men det finnes fortsatt uskrevne og utdypende retningslinjer som gjennomgås på trening.

Husk i tillegg at det aldri er lov til å gå med annet enn innesko på mattene, men helst barbeint.

Dojo Kun – Treningsetikette

 • Bukk høflig når du kommer inn og forlater dojo. Bukk til instruktør og shomen før og etter trening, samt til treningspartner før parøvelser.

 • Det skal være ro i dojoen og garderobene.
  Dette gjelder i høyeste grad tilskuere som ikke må forstyrre eller bryte inn i treningen.
  Det er viktig at foresatte og venner ikke påkaller seg oppmerksomhet fra utøverne under treningen, selv om man selv mener det for å hjelpe til.
  Under konsentrasjonsøvelser skal andre utøvere og tilskuere være helt stille.

 • Kom på trening i god tid. Dersom du er sen skal du sette seg i seiza innenfor inngangen. Ikke påkall deg unødig oppmerksomhet.
  Still deg bakerst når instruktøren vinker deg inn.

 • Gi alltid beskjed dersom du må forlate dojoen under trening.
  Dette gjelder også om foreldre tar barnet ut av treningen.

 • Under treningen er vi alle ansvarlige for egne handlinger. Dersom man føler at man ikke har kontroll over eventuelle situasjoner som oppstår i dojoen skal instruktøren gjøres oppmerksom på dette.

 • Man skal ikke bruke upassende språk på treningen eller si noe nedlatende om andre utøvere eller instruktør.

 • Av respekt for de andre utøverne har vi alltid normal renslighet og ren gi.
  Negler skal være kortklipte og langt hår bør bindes opp.
  Ta av smykker, ringer, piercing og annet som kan skade deg eller andre utøvere på trening.

 • Treningsetiketten er kun til for din egen rettledning; ikke kritiser andre for deres holdning eller oppførsel.
  Ved selv å overholde etikette og regler vil du gå foran som et godt eksempel.

 • Både i og utenfor dojoen skal alle elever opptre på en måte som ikke skader omdømmet til Karate og kampsport.
  Teknikker man har tilegnet seg via trening, skal kun brukes i nødsfall ved selvforsvar.


Klubbens dojo kun samsvarer med Shorin Ryu Karates etikette. Du kan lese mer om etikette i pensumheftene.

Er du på seminar eller besøk i andre klubber må du ta hensyn til deres dojo kun.


Levert av IdrettenOnline