Dan grader - Sorte Belter

Sort belte
1. Dan

Min. antall treninger: 60 (siden forrige gradering)
Erfaring: 4 1/2 år (1 år siden forrige gradering)
Min. alder: 16 år (kan gis dispensasjon i spesielle tilfeller)
Det er forventet at utøveren har bidratt som instruktør.

Stillinger:
Uchi Hachiji Dachi (figur åtte stilling innover)

Pareringer:
Nami Gaeshi Uke (bein blokkering)
Kaishu Jodan Morote Uke (dobbel blokkering mot angrep ovenfra)
Empi Bogyo (albue gard)Håndteknikk:

Hiraken Zuki (støt med fingrenes midterste ledd)
Sayu Zuki (slag til begge sider samtidig)

Fotteknikk:
Mae Tobi Geri (flygespark forfra)
Yoko Tobi Geri (flygespark sideveis)
Tenshin Ushori Geri (spark med hopp bakover)
Suri Ashi Geri (glidende spark)

Feiing/kasteteknikker:
Kaiten Barai (roterende feiing)
Okuri Ashi Barai (feiing av begge bein)Harai Goshi (hoftefeiing)
O-uchi Gari (kast etter parering av spark)
Ushiro Hiki Otoshi (nedriving bakfra)
O-soto Gari (stor utvendig feiing)
Do Basami (saksefeiing)

Kata:
Bassai Dai
Bassai Sho
Naihanchin Shodan
Naihanchin Nidan +

Kumite:
Ju-Kumite
For deltakere under 30 år vil det være krav til deltakelse i minst tre åpne mesterskap.


Sort belte
2. Dan

Min. antall treninger: Ansvar hovedtrener
Erfaring: 6 1/2 år (2 år siden forrige gradering)

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Naihanchin Shodan
Naihanchin Nidan
Naihanchin Sandan
1 spesial Kata

Kumite:
Ju-KumiteSort belte
3. Dan

Min. antall treninger: Ansvar hovedtrener
Erfaring: 9 1/2 år (3 år siden forrige gradering)

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Nishieishi
Hangetsu
Uchieishi

Kumite:
Ju-Kumite
Oppvisning


Sort belte
4. Dan

Min. antall treninger: Ansvar hovedtrener
Erfaring: 14 år (4 1/2 år siden forrige gradering)

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Kushanku Sho
Kushanku Dai

Kumite:
Ju-Kumite

Oppvisning


Powered by: Bloc