Agenda for årsmøte 2019

Postet av Grimstad Karateklubb den 20. Mar 2019

Til medlemmer i Grimstad Karateklubb

20.03.2019

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grimstad Karateklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 28.02.2019.

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 torsdag den 28.03.2019 på møterommet i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

    9.1 : Trenergodtgjørelse

    9.2: Kjøregodtgjørelse

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fastsette treningsavgift

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1     Styreleder

14.2    Nestleder

14.3     Øvrige styremedlemmer

14.4     Varamedlemmer

14.5     To revisorer

14.6     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.7    Leder av valgkomiteen

14.8     To medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

15: annet
Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline