Agenda for årsmøte

Postet av Grimstad Karateklubb den 13. Mar 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grimstad Karateklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018.

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 tirsdag den 20.03.2018 på møterommet i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

  • 10.1: Gi styret fullmakter til å gi rabatter og fritak fra treningsavgift for å øke rekruttering

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

  • 15.1 Styreleder
  • 15.2 Nestleder
  • 15.3 Øvrige styremedlemmer
  • 15.4 Varamedlemmer
  • 15.5 To revisorer
  • 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 15.7 Leder av valgkomiteen
  • 15.8 To medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

Sak 16: Annet


Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline