Innkalling til årsmøte 2020

Postet av Grimstad Karateklubb den 20. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad karateklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 27 feburar kl 18.00 Sør Amfi Grimstad.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar til post@grimstadkarate.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

  9.1: Vedta ny lovnorm fra NiF

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11:  Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1     Styreleder

13.2     Nestleder

13.3     1 styremedlem + 1 vara

13.4     2 medlemmer i kontrollkomité +  vara

13.5     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.6    Leder av valgkomiteen

14.7     To medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

15: annet
Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb


0 Kommentar

Stilartsmesterskap lørdag 8. februar

Postet av Grimstad Karateklubb den 12. Jan 2020

Her er påmeldingsskjemaet for årets stilartsmesterskap. Påmeldingsfrist er torsdag 30. januar.


https://forms.gle/GqNT2Pr9eKkzYNgA9
Dato:        Lørdag 8.februar 2020 kl. 09.00 registrering og stevnestart kl. 10.00

Sted:        Mandalshallen - ny hallen, Mandal

Regi:        Shorin Ryu Karate Association Norway (SKAN)

Arrangør:    Mandal Karateklubb

Regler:    Se vedlagt regelverk

Påmelding:    Påmelding til klubbleder/trener. Det er alder på stevnedato som gjelder.Påmeldingsfrist:    Torsdag 30.januar. kl.20.00

Påmelding ikke akseptert etter utløpt påmeldingsfrist.


Startkontingenten:    Klasser:

Barn under 12 år        kr.100,-    pr. barn /pr. klasse

KATA klasser            kr.100,-    pr. person /pr. klasse

Kumite klasser over 12 år    kr.200,-    pr. person /pr. klasse

Lag klasser Kumite        kr.300,-    pr. lag

Lag klasser Kata        kr.200,-    pr. lagProgram:    Tidsskjema og trekningslister settes opp når vi har påmeldingene inne. Barnestevnet kjøres først, start kl 10.00, så kata ungdom og voksne, så kumite ungdom og voksne.
0 Kommentar

Treningsstart våren 2020

Postet av Grimstad Karateklubb den 29. Des 2019

Mandag 6. januar setter vi i gang. Da er det partier for nye barn kl 17.00.  Nye ungdommer og voksne begynner kl 19:00.


De barna som har lyst til å fortsette på det partiet de gikk på i fjor kan selvfølgelig fortsette på samme parti, men de som har fått oransje, grønn eller lilla stripe bør vurdere om de vil flytte seg opp til partiet kl 18 på mandager. Her blir det litt mindre lek og mer fokus på å komme seg opp til gult belte.

For de andre partiene er treningstidene de samme som vi hadde i høst, men vi stokker litt rundt på instruktørene. Eyyup overtar første parti på tirsdagene mens Anna Regine overtar første parti for Hilde på torsdagene.0 Kommentar

Juleavslutning for barn og ungdommer

Postet av Grimstad Karateklubb den 7. Des 2019

Lørdag 14. desember markerer vi at semesteret er over. Denne dagen blir det en todelt avslutning.

Barn som trener mandager:

Vi møtes kl 11 i hallen og trener en liten time. Deretter setter vi oss utenfor og koser oss med litt å sette tennene i. 

Det er også veldig hyggelig om noen foreldre har lyst til å bidra med noe bakst


Ungdommer som trener tirsdager og torsdager:

Vi samles i Frolandia kl 14 og tar en badende avslutning. Klubben betaler for alle dere som er under 18. Påmelding finner dere her: https://forms.gle/a1YXp9ZYqQ2m9Xcw8


Andre har selvfølgelig også lov til å være med :)


0 Kommentar

Gradering høsten 2019

Postet av Grimstad Karateklubb den 13. Nov 2019

Nå er det snart tid for gradering igjen. 

Mandag 9. desember kl 17:00 er det gradering til striper og gult belte. 

Torsdag 12. desember kl 18:30 er det gradering for de som skal til oransje belte eller høyere.  Her tar vi en felles gradering med Tyholmen karateklubb.


Påmelding til gradering gjøres på denne linken: https://forms.gle/85hoY2H1jWNchHC87


Vi minner om at det er lov å ta med familie og venner som tilskuere på graderingene.0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline