Innkalling til årsmøte 2020

Postet av Grimstad Karateklubb den 20. Jan 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad karateklubb.

Årsmøtet avholdes torsdag den 27 feburar kl 18.00 Sør Amfi Grimstad.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar til post@grimstadkarate.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge referent

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle forslag og saker

  9.1: Vedta ny lovnorm fra NiF

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11:  Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 13: Foreta følgende valg:

13.1     Styreleder

13.2     Nestleder

13.3     1 styremedlem + 1 vara

13.4     2 medlemmer i kontrollkomité +  vara

13.5     Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

13.6    Leder av valgkomiteen

14.7     To medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

15: annet
Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb


0 Kommentar

Stilartsmesterskap lørdag 8. februar

Postet av Grimstad Karateklubb den 12. Jan 2020

Her er påmeldingsskjemaet for årets stilartsmesterskap. Påmeldingsfrist er torsdag 30. januar.


https://forms.gle/GqNT2Pr9eKkzYNgA9
Dato:        Lørdag 8.februar 2020 kl. 09.00 registrering og stevnestart kl. 10.00

Sted:        Mandalshallen - ny hallen, Mandal

Regi:        Shorin Ryu Karate Association Norway (SKAN)

Arrangør:    Mandal Karateklubb

Regler:    Se vedlagt regelverk

Påmelding:    Påmelding til klubbleder/trener. Det er alder på stevnedato som gjelder.Påmeldingsfrist:    Torsdag 30.januar. kl.20.00

Påmelding ikke akseptert etter utløpt påmeldingsfrist.


Startkontingenten:    Klasser:

Barn under 12 år        kr.100,-    pr. barn /pr. klasse

KATA klasser            kr.100,-    pr. person /pr. klasse

Kumite klasser over 12 år    kr.200,-    pr. person /pr. klasse

Lag klasser Kumite        kr.300,-    pr. lag

Lag klasser Kata        kr.200,-    pr. lagProgram:    Tidsskjema og trekningslister settes opp når vi har påmeldingene inne. Barnestevnet kjøres først, start kl 10.00, så kata ungdom og voksne, så kumite ungdom og voksne.
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline