Påskeferie

Postet av Grimstad Karateklubb den 24. Mar 2018

Nå er det påskeferie og vi tar treningsfri.
Neste trening er tirsdag 3. april!

Agenda for årsmøte

Postet av Grimstad Karateklubb den 13. Mar 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Grimstad Karateklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018.

Årsmøtet avholdes kl. 18:00 tirsdag den 20.03.2018 på møterommet i 2. etasje i Sparebanken Sør Amfi Grimstad.

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne sakslisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

  • 10.1: Gi styret fullmakter til å gi rabatter og fritak fra treningsavgift for å øke rekruttering

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

  • 15.1 Styreleder
  • 15.2 Nestleder
  • 15.3 Øvrige styremedlemmer
  • 15.4 Varamedlemmer
  • 15.5 To revisorer
  • 15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • 15.7 Leder av valgkomiteen
  • 15.8 To medlemmer og varamedlem av valgkomiteen

Sak 16: Annet


Med sportslig hilsen

styret i Grimstad Karateklubb

Kristiansand Karate Club nytt medlem i SKAN

Postet av Grimstad Karateklubb den 9. Mar 2018

Vi ønsker Kristiansand Karate Club (KKC) velkommen som SKAN medlem i 2018!
De blir offisielt medlem av SKA i mai.
Gunnar Nordahl bragte Shorin Ryu med seg til Norge, og grunnla KKC i 1971. Det var også her Terje Årdal startet sin Karatekarriere.
I dag er klubben liten i medlemstall, men en del trenere har kommet tilbake til klubben, og vi håper de har god fremgang videre. 
Det er hyggelig å få enda flere Shorin Ryu- klubber i nærområdet.

Bildet er lånt fra KKCs nettsider


Levert av IdrettenOnline